It

Systemutveckling och underhåll.

foto Emma Krantz

Solfångare för värme och varmvatten
Sommarprojekt 2004 har varit att bygga min solvärmeanläggning. Hur man gör och vilka problem och möjligheter solvärme skapar har jag försökt beskriva.
Läs mer...
Databasen om torpen i Berg socken
Nu finns hela databasen tillgänglig för sökning.
Småstugornas folk i Berg
 


Bråt innovation • 360 30 Lammhult • tel 0472-75055 •  • mobil 070-66 00 116